Công ty giấy vi tính Phong Thanh

Công ty giấy vi tính Phong Thanh    

Công ty TNHH Tô Lịch

Địa chỉ: Đường CN1 - Khu công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm - Hà Nội 

Điện thoại: 024.8883.6684                   Fax:84.4.378.05159

Email: kienle2004@gmail.com

 

 

xem chỉ đường trên bản đồ